Powiat Sulecinski

<     >

                             Wesołych Świąt!

Wesołych Świąt!

Radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, pełnych niezapomnianych chwil spędzonych w gronie rodziny i przyjaciół oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w nadchodzącym 2018 roku
życzą

Starosta Sulęciński Adami Basiński
oraz
Przewodniczący Rady Powiatu Sulęcińskiego
Tadeusz Dąbroś
W naszym urzędzie można zapłacić kartą płatniczą i telefonem.

W naszym urzędzie można zapłacić kartą płatniczą i telefonem.

Starostwo Powiatowe uczestniczy w Programie upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej przy użyciu terminali płatniczych POS.
Scalanie gruntów - Ownice

Scalanie gruntów - Ownice

Powiat Sulęciński realizuje obecnie projekt pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Ownice".

Scalanie gruntów - Krępiny i część Krzeszyc

Scalanie gruntów - Krępiny i część Krzeszyc

Powiat Sulęciński realizuje obecnie projekt pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Krępiny i części Krzeszyc".

 Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna


   

 

   

 

 

OGŁOSZENIA

Konkurs na projekt znaku graficznego LOGO...

10-10-2017

W dniu 26 września bieżącego roku, w toku intensywnych obrad Komisji Konkursowej postanowiono nie wyłonić zwycięzcy Konkursu na projekt znaku graficznego LOGO Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie.
Komisja Konkursowa, w skład której weszły panie Danuta Malinowska (dyrektor Ośrodka), Katarzyna Gardziejewska i Urszula Kołodziej oraz pan Arkadiusz Kałużny, uznała, że choć nadesłane prace w większości zawierały cechy charakterystyczne dla LOGO, to jednak duża część autorów zbyt stereotypowo podeszła do wizerunku Ośrodka, co wzbudzało dość odmienne odczucia i emocje od oczekiwań Organizatora. Zauważono także, iż projekty w większości były za bardzo skomplikowane graficznie i uniemożliwiały profesjonalne opracowanie LOGO sulęcińskiego Ośrodka. Zdaniem Komisji, konkurs okazał się zbyt trudny w swojej tematyce, dlatego też podjęto decyzję o zleceniu profesjonalistom zaprojektowania LOGO SOSW w Sulęcinie. Na Konkurs wpłynęło łącznie 61 projektów z dwóch sulęcińskich szkół, tj. ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków i ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, z czego 37 prac wykonano technikami plastycznymi, a 24 projekty techniką komputerową. Organizator i Komisja Konkursowa bardzo przepraszają za kilkudniowe opóźnienie ogłoszenia wyników Konkursu. Bardzo dziękujemy uczestnikom Konkursu za zaangażowanie i udział oraz nauczycielom za opiekę merytoryczną.
 
SOSW
OGŁOSZENIA

Konkurs ofert na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu Sulęcińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2018 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.

Jednocześnie Zarząd Powiatu zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2016r. poz. 1817) do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.


Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.

 

Konsultacje Społeczne

W dniu 3 października br. zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu Współpracy Powiatu Sulęcińskiego w roku 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietna 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Konsultacje przeprowadzone zostały w trybie Uchwały Nr 132/306/17 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 25 września 2017 r. W wyniku konsultacji nie zgłoszono żadnych propozycji zmian do projektu Programu.
SPRAWY SPOŁECZNE

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Informujemy, że z dniem 1 października 2017 r. świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą udzielane przez podmioty zawarte w załączonej tabeli. Na terenie województwa lubuskiego, zmianie ulegnie miejsce wykonywania świadczeń w Gorzowie Wielkopolskim.

Harmonogram dyżurów pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawnośc...

Harmonogram dyżurów pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Sulęcińskiego w Sulęcinie przy ul. Witosa 49 w okresie od września do grudnia 2017 roku:

W godzinach:     08: 30 - 15 : 00
wrzesień : 12 i 26
październik : 10 i 24
listopad : 7 i 21
grudzień : 12

 

Dyżury aptek w 2017 roku

W załączniku uchwała Rady Powiatu w sprawie rozkładu godzin pracy aptek w Powiecie Sulęcińskim w 2017 roku.
PRZEWODNIK INTERESANTA

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

 

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

INTERNETOWY SYSTEM UMAWIANIA WIZYT

Przeczytaj załącznik z instrukcją internetowego systemu umawiania w wydziale komunikacji.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta